Sähköinen taloushallinto

Yrityksen taloushallintoon kuuluu monia tärkeitä tehtäviä, jotka voidaan nykyään hoitaa vähemmällä työllä ja tehokkaammin siirtymällä sähköiseen taloushallintoon. Sähköisellä taloushallinnolla hoituvat niin kirjanpito, laskutus, laskujen maksu, palkanlaskenta, kirjanpito, tilausten lähetys, työnantaja- ja veroilmoitusten laadinta, budjetointi sekä raportointi.

Siirtyminen sähköiseen taloushallintoon mahdollistaa yrityksen kaikkien toimintojen kustannustehokkaamman hoitamisen, joustavan organisoinnin sekä uudenlaisen ajantasaiseen tietoon perustuvan johtamisen. Myös budjetointi tehostuu, kun päätökset perustuvat oikea-aikaiseen tietoon, eikä edellisen vuoden kirjanpitoon. Yrityksen siirtymistä sähköiseen taloushallintoon ei pidä nähdä pelkästään kirjanpidon automatisointia ja sähköisten kanavien hyödyntämistä vaan siirtymisellä on mahdollista saavuttaa myös suurempia talousohjaukseen perustuvia hyötyjä. Sähköinen taloushallinto tehostaa yrityksesi taloushallintoa ja laskee sitä kautta kustannuksia.

Oikein toteutettuna sähköinen taloushallinto tarjoaa yrityksellesi tietoa johtamisen ja päätöksenteon tueksi, joten sähköinen taloushallinto voidaan nähdä myös johtamisvälineenä. Johto voi varsinaisten talouslukujen lisäksi seurata ajantasaisesti muun muassa tuottoja ja kuluja kustannuspaikoittain, asiakkaittain sekä tuotteittain tai esimerkiksi myynnin tehokkuutta ja tavoitteita.

Tarjoamme sähköiseen taloushallintoon siirtymistä kaikenkokoisille yrityksille. Sähköinen taloushallinto ei ole enää vain isojen yritysten etuoikeus, koska nykyaikana myös pienten yritysten on mahdollista siirtää taloushallintonsa kustannustehokkaasti sähköiseen muotoon.

Mitä on sähköinen taloushallinto?

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yrityksen taloushallinnon hoitamista nykyaikaisten ja tehokkaiden työvälineiden avulla. Sähköinen taloushallinto on ajasta ja paikasta riippumatonta, joten voit hoitaa yrityksesi taloutta mistä vain ja milloin vain. Kaikki tarvittava tieto ja järjestelmät löytyvät pilvipalveluina verkosta.

Sähköisen taloushallinnon ydin on automatisoitu kirjanpito ja sähköiset verkkolaskut. Verkkolaskutus ei yksin automatisoi yrityksen taloushallintoa vaan suurin hyöty saadaan, kun verkkolaskut kytketään johonkin taloushallinnon järjestelmään. Sähköistyminen merkitsee muun muassa sähköistä maksuliikennettä, laskujen kierrätystä ja hyväksymistä sähköisesti sekä tiliotteiden ja viitesiirtojen vastaanottoa sähköisesti. Viranomaisilmoitukset voidaan myös lähettää sähköisesti.

Sähköisen taloushallinnon hyödyt

Sähköisen taloushallinnon suurin hyöty saadaan ajantasaisesta tiedosta, automaatiosta sekä tilitoimiston ja yrityksen päällekkäisten töiden poistumisella.

Verkkolaskut pienentävät laskutuksen käsittelykustannuksia verrattuna perinteiseen paperilaskutukseen. Verkkolaskujen etuna on myös niiden nopeus, koska sähköisesti lähetetyt laskut ovat paperilaskuja nopeammin perillä. Laskujen hakeminen on myös huomattavasti perinteistä mallia helpompaa, koska ne tallentuvat suoraan sähköiseen arkistoon

Myös vastaanottaja hyötyy verkkolaskuista. Saapuvat laskut kirjautuvat suoraan kirjanpitoon oikeille tileille ja ostoreskontraan ilman, että niitä täytyisi manuaalisesti tallentaa.

Sähköisyyden etuna on myös mahdollisuus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta, taloushallinnon järjestelmän toimiessa internetissä. Taloushallinnon hoitamiseen vaaditaan vain tietokone ja internet-yhteys.

Ajantasaisella ja sähköisellä taloushallinnolla on suuri vaikutus yrityksen johtamiseen. Sähköisen taloushallinnon ansiosta myös johto näkee yrityksen taloustiedot ja –luvut milloin tahansa ja missä tahansa. Näin muutoksiin voidaan reagoida nopeammin ja tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä aikaisemmin.

Kun niin sanottu tuplatyö poistuu tilitoimistoilla jää enemmän aikaa asiakkaan neuvontaan, palveluun, konsultointityöhön sekä raportoinnin kehittämiseen.

Miten yritys voi siirtyä sähköiseen taloushallintoon?

Sähköiseen taloushallintoon siirtyminen vaatii yritykseltä yksinkertaisimmillaan vain tietokoneen, internet-yhteyden sekä sopimuksen ohjelmistopalveluntarjoajan kanssa. Käyttöympäristön luominen on nopeaa. Tarjoamme kattavan koulutuksen ja ohjauksen ohjelmiston käyttöön.