Sähköinen taloushallinto

Sähköisellä taloushallinnolla tarkoitetaan yrityksen taloushallinnon hoitamista nykyaikaisten ja tehokkaiden työvälineiden avulla sähköisessä muodossa. Sähköisen taloushallinnon suurin hyöty ja kannattavuus perustuu ajantasaiseen tietoon ja automaattisuuteen, jolloin aikaa säästyy yrityksen muuhun pyörittämiseen.

Hyötyjä ovat muun muassa:

Verkkolaskut
-Ei käsittelykustannuksia ja vastaanottaminen, hyväksyminen ja maksatus helpottuu. Myöskään vastaanottajalla ei ole tarvetta manuaaliseen tallentamiseen, sillä ne menevät suoraan kirjanpitoon.

Töiden teko ajasta ja paikasta riippumatta
-Taloushallinnon järjestelmän toimiessa internetissä, tarvitset vain tietokoneen ja internetyhteyden sen tarkkailuun ja hoitamiseen.

Ajan ja rahan säästäminen
-Tuplatyön jäädessä pois, aikaa jää esimerkiksi asiakkaan palveluun, neuvontaan, konsultointityöhön ja raportoinnin kehittämiseen.

Informaatio on ajantasaista ja aina saatavilla
-Tarvittava tieto löytyy ohjelmistosta, josta sitä voi selailla milloin tahansa, eikä erillistä arkistointia tarvita.

Virheiden määrä pienenee
-Kirjaukset tapahtuvat sähköisesti ja manuaalinen käsittely vähenee.

Ole meihin yhteydessä, autamme sinua kaikissa yrityksesi taloushallinnon asioissa!