Tiedätkö, mitä kuluja voit vähentää yrityksesi verotuksessa?

Yrityksen vähennettäviä kuluja ovat kaikki kulut, jotka edistävät liiketoimintasi harjoittamista.

Yrityksesi tuloverotuksessa voit vähentää kaikki kulut, jotka koskevat yrityksesi tulojen hankkimista. Tulojen hankkimiseen lasketaan kaikki tuottaviin työtehtäviin liittyvät hankinnat, kuten esimerkiksi työläppäri ja siihen liittyvät korjauskulut.

Yrityksesi hankintakulut voidaan merkitä kirjanpidolle, kun toimitat kuitin, ostolaskun tai tositteen tekemistäsi ostoksista.

Mutta mitä muita kuluja voit vähentää?

Yleisimpiä yritystoiminnan verovähennettäviä kuluja ovat mm.

  • Toimistotarvikkeet, atk-ohjelmistot ja lisenssit
  • Tietokoneet ja työvälineet
  • Huonekalut
  • Tilavuokrat

Näiden lisäksi on myös monia muita liiketoimintaan liittyviä vähennyskelpoisia kuluja, kuten:

Edustuskulut

Edustuskulut ovat kuluja, joissa pyritään hankkimaan uusia liikesuhteita tai parantamaan jo olemassa olevia suhteita. Eli voit pitää vaikka palavereja potentiaalisten asiakkaiden kanssa tai hankkia yhteistyökumppaneille lahjoja.

Markkinointikulut

Markkinointikulut poikkeavat edustuskuluista siten, että ne kohdistuvat aina useampaan henkilöön samaan aikaan. Markkinointikuluja voi muodostua esimerkiksi silloin, kun järjestetään asiakastilaisuus, jonne kuka tahansa voi tulla.

Virkistys- ja neuvottelukulut

Virkistyskulut ovat kuluja, joilla panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin. Kuluilla on voitu järjestää virkistyspäivä tai vaikka pikkujoulut. Virkistyskulut saa vähentää verotuksessa kokonaisuudessaan.

Työterveyshuolto ja liikunta

Työntekijälle voidaan tarjota tukea liikuntaan. Tukea voidaan tarjota esimerkiksi Smartumin, E-passin tai muun vastaavan palvelun kautta. Työntekijän liikuntaa voidaan tukea maksimissaan 400 eurolla vuodessa. Meno on kokonaan vähennyskelpoista.

On hyvä muistaa, että kuluvähennykset tulisi ilmoittaa veroilmoituksessa, jotta ne voidaan huomioida veron ennakkoperinnässä.

Kysy meiltä, jos tarvitset apua yrityksesi veroasioissa!