Vero-optimointi

Verotusta optimoimalla yrityksen ja sen omistajan verotukseen voidaan vaikuttaa siten, että kokonaisverotusaste on mahdollisimman edullinen. Vero-optimointi ei ole sama asia kuin verotuksen minimointi, mutta monesti niillä kuitenkin päästään samaan lopputulokseen.

Esimerkiksi oikeaan aikaan yrityksen sukupolvenvaihdos voi olla tehokas optimointikeino, jolla pyritään liiketoiminnan jatkumisedellytykset huomioon ottaen minimoimaan perintöveron, lahjaveron ja pääomatuloveron määrä. Vero-optimoinnissa otetaan huomioon yrityksen koko elinkaari ja näin myös yritystoimintaa jatkavan seuraavan sukupolven verotus. Yleensä tehokkain kokonaisveroaste saadaan aikaan pitkäaikaisella suunnittelulla, joka alkaa yrityksen tuloverotuksesta ja päätyy yrityksen jatkajan henkilökohtaiseen verotukseen.

Ota meihin yhteyttä, tilitoimistomme ammattilaiset huolehtivat taloushallintoosi liittyvät asiat laadukkaasti ja ajallaan.